Čeština English Deutsch
Knihy pro nevidomé

Dotkni se světa

Vážení zákazníci, omlouváme se, ale z kapacitních důvodů v současné době objednávky nepřijímáme.Svět přichází k nám a my k němu. Můžeme se dotýkat a poznávat navzájem.

Dotkni se světa

Význam hmatových obrázků pro nevidomé

Tyflografické (hmatové, reliéfní) obrázky nabízejí nevidomým dětem další rozměr poznávání. Umožňují nevidomým prozkoumat i to, co je pro ně běžně nedosažitelné. Mohou si sáhnout na objekty vzdálené (na slunce, na měsíc, na mraky), příliš velké (domy, auta) nebo příliš malé (beruška, motýl).


Hmatové obrázky rozvíjejí u nevidomých dětí hmat

Fotka nevidomého dítěte Prostřednictvím hmatových obrázků se děti seznámí s jednoduchými tvary, učí se rozlišovat velikost, poznávat plochy, linie, nacházet stejné a odlišné. Setkávají se s různými vlastnostmi materiálů – tvrdé, měkké, hladké, drsné, apod. Rozvoj hmatu je u nevidomých dětí výborným tréninkem a nezbytnou přípravou na výuku Braillova bodového písma. Cvičí si jemnou motoriku a rozlišovací schopnosti. Učí se zkoumat celek i detaily.

Prohlížením reliéfních obrázků se děti cvičí i v mikroorientaci (orientaci na ploše). Učí se poznávat, co je dole a co nahoře, vpravo, vlevo, vedle, nad, pod, daleko, blízko. Tyto informace využijí v budoucnu pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Zkoumáním hmatových obrázků s rodiči si dítě trénuje a rozšiřuje slovní zásobu. Učí se přiřazovat názvy k určitým symbolům a vytvářet si tak představy o světě.

Hmat přináší dětem i estetické zážitky. Uvědomují si, co je jim příjemné, nepříjemné, zajímavé, co se jim líbí, nelíbí. Čas strávený společně s nevidomým dítětem nad hmatovou knihou naplňuje jeho důležité potřeby – vzájemného sdílení, projevování pozornosti a podpory.

Výše zmíněné dovednosti si mohou děti rozvíjet na hmatových knihách a hračkách, které nabízím.


Vzdělávání v sociálních službách a psychoterapie
Copyright 2008 – 2021 Veronika Haiclová | webdesign by Libor Hoření | Odkazy